Ikon för Rikstermbanken

gaffling

svensk term: gaffling
definition:

metod som innebär tagning av en serie bilder av samma motiv med stegvis ändring av en vald parameter

anmärkning:

Moderna digitalkameror kan erbjuda gafflingsfunktion för en rad olika parametrar såsom exponering, blixtnivå, färgtemperatur, fokus.

Exempel på utnyttjande av gaffling:

1) Genom att med bildfusion kombinera en serie staplade bilder med olika exponering åstadkommer man en bild med utökat luminansomfång. Denna metod kallas HDR.

2) Genom att med bildfusion kombinera en serie staplade bilder tagna med olika fokus åstadkommer man en bild med utökat skärpedjup.

Motsvarande verb är gaffla (eng. to bracket).

se även:
engelsk term: bracketing
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024