Ikon för Rikstermbanken

bildfusion

svensk term: bildfusion
definition:

sammansatt avbildning som kombinerar information från två eller flera bilder av samma scen

anmärkning:

Använd ”bildfusion” för eng. ”image fusion”.

Den resulterande bilden innehåller mer information än de ursprungliga bilderna var för sig.

Exempelvis kan två bilder med hög spatiell upplösning respektive hög spektral upplösning kombineras för att ge en bild med både hög spatiell och hög spektral upplösning. Ett annat exempel är HDR (High Dynamic Range (Imaging)).

Framgångsrik användning av bildfusion förutsätter överlagring av de ingående bilderna med stapling och bildpassning.

engelsk term: image fusion
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024