Ikon för Rikstermbanken

HDR

svensk term: HDR
definition:

teknik att avbilda ett objekt, vars luminansomfång är större än vad en kameras exponeringsomfång tillåter

anmärkning:

HDR, ursprungligen HDRI, är en akronym för eng. ”High Dynamic Range (Imaging)”. Resultatet blir en luminansutjämnad bild.

En vanlig lösning är gaffling av en serie exponeringar över hela luminansomfånget och sedan stapling av bilddata. Digitalkameror med inbyggd HDR-funktion kan internt omedelbart mata ut filen av en bild med utökat luminansomfång.

se även:
engelska termer: HDR
HDRI
high dynamic range
high dynamic range imaging
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024