Ikon för Rikstermbanken

podsolering

svensk term: podsolering
definition:

process där ämnen såsom järn och aluminium lakas ut från markskiktets övre lager och fälls ut i en s.k. anrikningshorisont (rostjord)

anmärkning:

Bildar jordmånen podsol.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016