Ikon för Rikstermbanken

anrikningshorisont

svensk term: anrikningshorisont
definition:

jordmånshorisont under markytan där material och ämnen som urlakats från ovanliggande lager fälls ut

exempel:

Rostjord är ett exempel på anrikningshorisont.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016