Ikon för Rikstermbanken

rostjord

svensk term: rostjord
definition:

undre rödfärgat skikt i markprofilen i en podsol

anmärkning:

Rostjorden utgör anrikningshorisonten i en podsol vilket förklarar dess roströda färg.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016