Ikon för Rikstermbanken

podsol

svensk term: podsol
förklaring:

Sveriges vanligast förekommande jordmån som täcker ca 70 % av landets yta. Vanlig i barrskog. Utmärks av tydliga skikt: förnalager, mår, blekjord, rostjord och underlag.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016