Ikon för Rikstermbanken

varning för trafiktillståndet

svensk term (rek.): varning för trafiktillståndet
definition:

information till föraren, via ombordutrustning, om möjlig risk beroende på tillfälliga förändringar i trafikmiljön, t.ex. beroende på en olycka eller en kö framöver

se även:
engelsk term: traffic condition warning
definition:

information to the driver via on-board equipment on potential risk due to temporary change in traffic conditions e.g. due to an accident or congestion ahead

dansk term: advarsel om trafiktilstand
definition:

information til føreren, via køretøjsbaseret udstyr, om mulig risiko pga. midlertidig skift i trafiktilstande fx som følge af uheld eller trængsel længere fremme

isländsk term: viðvörun um umferðarástand
definition:

upplýsingar til ökumanns með búnaði um borð um möguleika á hættu vegna tímabundinna breytinga í umferðaraðstæðum t.d. vegna slyss eða umferðarangar fram undan

norsk term: varsel om trafikkforhold
definition:

informasjon til føreren ved hjelp av utstyr i bilen om fare på grunn av midlertidig endring i trafikkforholdene for eksempel på grunn av en ulykke eller trengsel lenger fram

finsk term: varoitus liikennetilanteesta
definition:

tiedotus kuljettajalle ajoneuvolaitteen avulla mahdollisesta riskistä tilapäisten liikenneolojen muutoksen, esim. edessä olevan onnettomuuden tai ruuhkan takia

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012