Ikon för Rikstermbanken

risk

svensk term (rek): risk
definition:

förutsedd konsekvens av en händelse med en osäker förekomst uttryckt som en kombination av sannolikhet och konsekvens

anmärkning:

Ofta uttryckt som produkten av de båda.

se även:
engelsk term: risk
definition:

the expected outcome of an event with uncertain occurrence expressed by a combination of the probability and consequence (usually the product of these)

dansk term: risiko
definition:

den forventede konsekvens af en hændelse med usikker indtræffelse udtrykt ved en kombination af sandsynlighed og konsekvens (oftest et produkt af disse)

isländsk term: áhætta
definition:

þær afleiðingar sem búist er við vegna ófyrirséðs atburðar sem byggist á blöndu af líkum og afleiðingum (að jafnaði útkoma þessa)

norsk term: risiko
definition:

en forventet konsekvens av en hendelse uttrykt som en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens (vanligvis produktet av disse)

finsk term: riski
definition:

epävarman tapahtuman odotettavissa oleva seuraus, joka ilmaistaan todennäköisyyden ja seurauksen yhdistelmänä (yleensä näiden tulo)

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012