Ikon för Rikstermbanken

referenshastighet

svensk term (rek.): referenshastighet
definition:

för en viss vägsträcka bestämd hastighet som används för automatisk hastighetsanpassning

se även:
engelsk term: reference speed
definition:

a defined speed for a certain road section to be used in automatic speed adaptation

dansk term: referencehastighed
definition:

en defineret hastighed for en specifik vejstrækning til brug for automatisk hastighedstilpasning

isländsk term: viðmiðunarhraði
definition:

skilgreindur hraði fyrir ákveðinn vegarkafla sem nota á við sjálfvirka hraðastillingu

norsk term: referansehastighet
definition:

en definert hastighet for en viss vegstrekning for bruk i automatisk hastighetstilpasning

finsk term: ohjenopeus
definition:

tieosuudelle määritelty nopeus, jota käytetään automaattisessa nopeuden mukauttamisessa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012