Ikon för Rikstermbanken

hastighet

svensk term (rek.): hastighet
svensk term (acc.): fart
definition:

mått på förflyttning uttryckt i sträcka per tidsenhet

engelsk term: speed
definition:

rate of motion expressed as distance per unit of time

dansk term: hastighed
definition:

bevægelse udtrykt i afstand pr. tidsenhed

isländsk term: hraði
definition:

ferðahraði sem skilgreindur er sem lengd á tímaeiningu

norska termer: hastighet
fart
definition:

grad av bevegelse uttrykt som avstand pr tidsenhet

finsk term: nopeus
definition:

liikkeen määrä ilmaistuna aikayksikköä kohden kuljettuna matkana

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012