Ikon för Rikstermbanken

automatisk hastighetsanpassning

svensk term (rek.): automatisk hastighetsanpassning
förklaring:

Varierande sätt med mål att begränsa den aktuella körhastigheten med ledning av (fast, tidsoberoende eller dynamisk) referenshastighet (1) och med olika styrka att påverka föraren i form av information, råd, understöd eller tvång.

se även:
engelska termer: intelligent speed adaptation
ASA
ISA
automatic speed adaptation
intelligent speed assistance
förklaring:

Various concepts to manage the vehicle speed in relation to different reference speeds (static, variable or dynamic) via various user interfaces (informative, supportive or compulsory).

danska termer: automatisk hastighedstilpasning
intelligent hastighedstilpasning
förklaring:

Forskellige koncepter til at styre køretøjshastighed i forhold til forskellige referencehastigheder (statiske, variable eller dynamiske) via forskellige brugergrænseflader (informative, støttende eller obligatoriske)

isländsk term: sjálfvirk hraðastilling (ASA).
förklaring:

Ýmsar hugmyndir um hvernig hægt sé að takmarka aksturshraða farartækja miðað við mismunandi viðmiðunarhraða (fasta, breytilegan eða virkan) með ýmsum notendasamskiptum (fræðandi, hjálpandi eða skyldu).

norska termer: automatisk hastighetstilpasning
intelligent hastighetstilpasning
förklaring:

Ulike konsepter med målsetting om å begrense aktuell kjørehastighet i forhold til ulike referansehastigheter (statisk, variabel eller dynamisk) ved hjelp av ulike brukergrensesnitt (informativ, assisterende eller tvungen).

finsk term: automaattinen nopeuden mukauttaminen
förklaring:

Eri toimintamalleja, jotka erityyppisten käyttäjäliittymien (tiedottavien, toimintaa tukevien tai pakottavien) kautta tähtäävät ajoneuvon nopeuden hallitsemiseen suhteessa ohjenopeuksiin (kiinteisiin, vaihtuviin tai muuttuviin).

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012