Ikon för Rikstermbanken

fast referenshastighet

svensk term (rek.): fast referenshastighet
svensk term (acc.): statisk referenshastighet
definition:

över tiden och längs sträckan konstant referenshastighet, t.ex. gällande hastighetsbegränsningen

se även:
engelsk term: static reference speed
definition:

a reference speed which is fixed in time and space, e.g. the speed limit on a road section or in an area

dansk term: statisk referencehastighed
definition:

en referencehastighed som er fast mht. tid og sted, fx hastighedsbegrænsningen på en vejstrækning eller i et område

isländsk term: fastur viðmiðunarhraði
definition:

viðmiðunarhraði sem er fastur í tíma og rúmi, t.d. hámarkshraðatakmörkun á vegi eða svæði

norsk term: statisk referansehastighet
definition:

en referansehastighet som er konstant i tid og rom f.eks. fartsgrensen på en veg eller i et område

finsk term: kiinteä ohjenopeus
definition:

kiinteä aikaan ja paikkaan sidottu vertailunopeus, esimerkiksi nopeusrajoitus

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012