Ikon för Rikstermbanken

grå lista

svensk term (rek): grå lista
definition:

del av den vita listan innehållande utfärdade abonnemang eller tillämpliga betalmedel, vilkas finansiella status är under övervägande av utfärdaren

se även:
engelsk term: grey list
definition:

a part of the white list containing issued contracts or related payment means, of which the financial status is under consideration by the issuer

danska termer: gråliste
observationsliste
definition:

en del af hvidlisten, som indeholder indgåede kontrakter eller relaterede betalingsmidler, hvor disses finansielle status er under overvejelse af udstederen

isländsk term: grár listi
definition:

hluti hvíta listans sem inniheldur skráða samninga og/eða áþekkar greiðsluleiðir þar sem fjárhagsstaðan er í nánari skoðun útgefanda

norsk term: grå liste
definition:

en del av den hvite listen som inkluderer utstedte kontrakter eller relaterte betalingsmiddel, der den finansielle status er under vurdering fra utsteder

finsk term: harmaa lista
definition:

osa valkoisesta listasta, joka sisältää ne voimassa olevat maksujärjestelmää varten solmitut maksusopimukset tai näihin liittyvät maksuvälineet, joiden taloudellinen tila on liikkeellelaskijan tutkittavana

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012