Ikon för Rikstermbanken

vit lista (2)

svensk term (rek.): vit lista (2)
definition:

lista på utfärdade abonnemang eller tillämpliga betalmedel som är giltiga i ett betalsystem

se även:
engelsk term: white list (2)
definition:

a list of issued contracts or related payment means, which are valid in a payment system

dansk term: hvidliste (2)
definition:

en liste over indgåede kontrakter eller relaterede betalingsmidler, som er valide i et betalingssystem

isländsk term: hvítur listi (2)
definition:

listi yfir skráða samninga og/eða áþekkar greiðsluleiðir sem gildar eru í greiðslukerfi

norsk term: hvit liste (2)
definition:

en liste med utstedte kontrakter eller relaterte betalingsmiddel, som er gyldige i et betalingssystem

finsk term: valkoinen lista (2)
definition:

luettelo voimassa olevista maksujärjestelmää varten solmituista maksusopimuksista tai näihin liittyvistä maksuvälineistä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012