Ikon för Rikstermbanken

databaslagrade egenskaper

svensk term (rek): databaslagrade egenskaper
definition:

fordons och användares egenskaper som är tillgängliga från en central databas

se även:
engelsk term: accessed characteristics
definition:

vehicle and user characteristics, accessed from a central database

danska termer: centrale karakteristika
karakteristika fra database
definition:

køretøjs- og brugerkarakteristika som findes ved opslag i en central database

isländsk term: tiltæk einkenni
definition:

sérkenni farartækis og notanda sem sótt eru í miðlægan gagnagrunn

norsk term: egenskaper hentet fra database
definition:

egenskaper ved kjøretøy eller bruker, som blir hentet fra en sentral database

finsk term: luetut ominaisuudet
definition:

ajoneuvon ja käyttäjän ominaisuustiedot, jotka on haettu keskustietokannasta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012