Ikon för Rikstermbanken

manuell klassning

svensk term (rek.): manuell klassning
definition:

klassning utförd av en representant för operatören genom mätning, skattning, inläsning av deklarerade egenskaper eller genom att anropa en central databas utanför fordonet

se även:
engelsk term: manual classification
definition:

classification made by a representative of the operator by measurement or estimation, by reading the declared characteristics or by accessing a database outside the vehicle

dansk term: manuel klassifikation
definition:

klassifikation lavet af en repræsentant for operatøren ved måling eller estimering, ved at læse de erklærede karakteristika eller ved at slå op i en database udenfor køretøjet

isländsk term: handvirk flokkun
definition:

flokkun gerð af fulltrúa rekstraraðila með mælingu eða mati, með því að lesa skráð sérkenni eða með sókn í gagnagrunn utan farartækisins

norsk term: manuell klassifisering
definition:

klassifisering utført av en representant for operatøren, ved hjelp av måling eller estimering, lese oppgitte egenskaper eller ved å slå opp i en database utenfor kjøretøyet

finsk term: manuaalinen luokittelu
definition:

operaattorin edustajan suorittama luokittelu mittaamalla tai arvioimalla, lukemalla ilmoitetut ominaisuudet tai hakemalla tiedot ajoneuvon ulkopuolisesta tietokannasta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012