Ikon för Rikstermbanken

klassning genom baslagrade egenskaper

svensk term (rek.): klassning genom baslagrade egenskaper
definition:

klassning genom inläsning av information om fordonet från en databas utanför fordonet

se även:
engelsk term: classification by accessed characteristics
definition:

classification made by accessing information regarding the vehicle from a database outside the vehicle

dansk term: klassifikation ved karakteristika fra database
definition:

klassifikation lavet ved at hente information vedrørende køretøjet fra en database udenfor køretøjet

isländsk term: flokkun eftir gagnagrunnseinkennum
definition:

flokkun gerð með mati á upplýsingum um farartækið úr gagnagrunni utan farartækisins

norsk term: klassifisering ved egenskaper fra database
definition:

klassifisering utført ved å finne informasjon om kjøretøyet fra en database utenfor kjøretøyet

finsk term: luokittelu haetuilla tiedoilla
definition:

luokittelu hakemalla tiedot ajoneuvosta sen ulkopuolella olevasta tietokannasta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012