Ikon för Rikstermbanken

lokus

svenska termer: lokus
locus
definition:

specifikt läge för viss gen eller annan nukleotidsekvens på kromosom

se även:
engelsk term: locus
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016