Ikon för Rikstermbanken

kloning (2)

svensk term: kloning (2)
definition:

sammanfogande av DNA-molekyler, varav en är en vektor, med hjälp av rekombinant-DNA-teknik, samt mångfaldigande av den sammansatta konstruktionen genom att den införs i en cell där den kan replikeras

anmärkning:

En vektor är t.ex. en plasmid, ett virusgenom eller en artificiell kromosom med förmåga att kunna replikeras i en värdcell.

se även:
engelsk term: cloning (2)
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016