Ikon för Rikstermbanken

rekombinant-DNA

svensk term: rekombinant-DNA
svensk term (avrådd): hybrid-DNA
definition:

DNA-molekyl som framställts in vitro av DNA från olika källor

anmärkning:

Med hjälp av rekombinant-DNA-teknik kan man flytta gener mellan individer och arter. Tekniken kan t.ex. användas för att infoga genen för mänskligt insulin i en plasmid som sedan kan föras in i en bakterie. På så sätt kommer bakterien att producera insulin. Ibland används benämningen hybrid-DNA i samma betydelse som rekombinant-DNA, men vi avråder från den, eftersom den lätt kan ge upphov till missförstånd (t.ex. att DNA:t måste komma från mer än en art) och dessutom kan uppfattas ha en negativ klang.

se även:
engelsk term: recombinant DNA
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016