Ikon för Rikstermbanken

histon

svensk term: histon
definition:

grupp av strukturella proteiner som tillsammans med DNA bygger upp kromatin

anmärkning:

Det finns fem olika histoner. De är alla basiska, vilket gör att de är positivt laddade och därmed lätt associerar till den minusladdade (sura) DNA-molekylen.

se även:
engelsk term: histone subst. 
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016