Ikon för Rikstermbanken

genuttryck

svenska termer: genuttryck
expression
genexpression
uttryck
definition:

processer som omvandlar den genetiska informationen i en gen till en genprodukt

anmärkning:

En genprodukt är antingen RNA eller protein.

se även:
engelska termer: gene expression
expression
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016