Ikon för Rikstermbanken

förstärkare

svenska termer: förstärkare
enhancer
definition:

DNA-sekvens som styr aktiviteten hos en promotor

anmärkning:

Förstärkare är i allmänhet belägna längre från transkriptionens startpunkt än den promotor de reglerar. Förstärkningen uppkommer då proteiner (transkriptionsfaktorer) binder till dem och därmed ökar promotorns aktivitet. Förstärkare kan sitta både uppströms om (”före”), nedströms om (”efter”) och i den gen (någon av de gener) promotorn reglerar.

se även:
engelsk term: enhancer
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016