Ikon för Rikstermbanken

cellvägg

svensk term: cellvägg
definition:

rigid struktur som omger cellen, utanför cellmembranet, hos växtceller, svampceller, en del encelliga eukaryoter, bakterier och arkéer

se även:
engelsk term: cell wall
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016