Ikon för Rikstermbanken

nominellt belopp (2)

svensk term (rek.): nominellt belopp (2)
användningsområde: i samband med kapitalskyddade placeringar
definition:

belopp som investeraren minst är berättigad att erhålla av emittenten på återbetalningsdagen, dvs. det belopp som kapitalskyddet avser

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter