Ikon för Rikstermbanken

nominellt belopp (1)

svensk term (rek.): nominellt belopp (1)
definition:

belopp som en obligation eller ett finansiellt instrument är utställt på

anmärkning:

Begreppet kapitalbelopp används antingen i betydelsen nominellt belopp eller återbetalningsbelopp, beroende på vem som har emitterat produkten. Investeraren uppmanas att kontrollera i prospekt och slutliga villkor vad som gäller för den aktuella placeringen.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter