Ikon för Rikstermbanken

slutliga villkor

svensk term (rek.): slutliga villkor
definition:

dokument som innehåller de specifika villkoren för respektive strukturerad placeringsprodukt

anmärkning:

De slutliga villkoren utgör tillsammans med grundprospekt de fullständiga villkoren för en strukturerad placeringsprodukt.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter