Ikon för Rikstermbanken

strukturerade placeringsprodukter

svensk term (rek.): strukturerade placeringsprodukter
svenska termer (acc.): strategiobligation
strukturerade instrument
förklaring:

Strukturerade placeringsprodukter är ett samlingsbegrepp för finansiella instrument vars återbetalningslopp helt eller delvis är beroende av utvecklingen i andra finansiella instrument eller andra tillgångar. Produkterna kan emitteras som kapitalskyddade placeringsprodukter eller ej kapitalskyddade placeringsprodukter. Exempel på beteckningar för strukturerade placeringsprodukter är indexobligation, bevis, indexbevis och certifikat. Produkterna ges ofta ett namn som anknyter till den eller de underliggande tillgångarna, t.ex. aktieindexobligation, aktieobligation, råvaruobligation, valutaobligation.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter