Ikon för Rikstermbanken

kapitalskyddad placering

svensk term (rek.): kapitalskyddad placering
definition:

strukturerad placeringsprodukt där emittenten har åtagit sig att återbetala minst det nominella beloppet på återbetalningsdagen

anmärkning:

Om emittenten hamnar på obestånd och inte kan fullgöra sitt åtagande kan hela eller delar av det nominella beloppet gå förlorat.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter