Ikon för Rikstermbanken

emittent

svensk term (rek.): emittent
svenska termer (acc.): låntagare
utgivare
definition:

den som är utgivare av en strukturerad placeringsprodukt och upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt den strukturerade placeringsproduktens villkor

anmärkning:

Emittent kan samtidigt uppträda i rollen som arrangör och/eller distributör.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter