Ikon för Rikstermbanken

genomsnittsberäkning

svensk term (rek.): genomsnittsberäkning
svenska termer (acc.): aritmetiska genomsnitt
asiatisk beräkning
snittning
förklaring:

Startkursen eller slutkursen för den eller de underliggande tillgångarna beräknas ibland som ett genomsnitt av kurserna vid ett antal förutbestämda tillfällen. Det betyder att värdet vid varje sådant tillfälle påverkar den eller de underliggande tillgångarnas start- eller slutkurs, vilken kan bli såväl högre som lägre än kursen på startdagen eller slutdagen.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter