Ikon för Rikstermbanken

slutkurs

svensk term (rek.): slutkurs
svenska termer (acc.): slutindex
slutindexkurs
slutnivå
slutvärde
definition:

den eller de underliggande tillgångarnas värde på slutdagen

anmärkning:

Ibland beräknas slutkursen som ett genomsnitt.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter