Ikon för Rikstermbanken

slutdag

svensk term (rek.): slutdag
svensk term (acc.): stängningsdag
definition:

den dag eller dagar då slutkurs fastställs

anmärkning:

Värderingsdag kan användas både för startdag och slutdag.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter