Ikon för Rikstermbanken

startkurs

svensk term (rek.): startkurs
svenska termer (acc.): startindex
startindexkurs
startnivå
startvärde
förklaring:

Startkursen baseras på den eller de underliggande tillgångarnas värde på startdagen, och används vid beräkning av avkastning. Ibland beräknas startkursen som ett genomsnitt.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter