Ikon för Rikstermbanken

överkurs

svensk term (rek.): överkurs
definition:

det belopp som erläggs av investeraren utöver det nominella beloppet i vissa emissioner av strukturerade placeringsprodukter för att erhålla bättre avkastningsmöjligheter

anmärkning:

Detta belopp kan gå helt förlorat beroende på utvecklingen i den eller de underliggande tillgångarna, även om det är en kapitalskyddad placering. Överkurs uttrycks ofta som en procentsats relaterad till nominellt belopp.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter