Ikon för Rikstermbanken

prioritetsrätt

svensk term: prioritetsrätt
definition:

företrädes- eller förmånsrätt

anmärkning:

Den först ingivna godkända ansökan om registrering av t.ex. mönsterskydd för en form är prioritetsgrundande, Från dagen för ansökan utsläcks andras eventuella rätt till skydd för samma form. Principen om konventionsprioritet enligt immaterialrättskonventionerna innebär att, när den i ett medlemsland först ingivna ansökan inom vissa tidsfrister följs av samma ansökan i ett eller flera andra medlemsländer, de senare ansökningarna skall anses gjorda samtidigt som den första,

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001