Ikon för Rikstermbanken

form

svensk term: form
definition:

rumslig gestalt med bestämda linjer och ytor

anmärkning:

Inom konstvetenskapen möter olika formbegrepp, I det vanliga begreppet ”färg och form” syftar form på organisation av linjer, ytor och volymer. I ”form och innehåll” innebär form en materialisering av idé och tanke, i semiotiken (teckenläran) även av en funktion.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001