Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok. Juridiska och konstvetenskapliga begrepp för beskrivning av brukskonst.
kortform av titel Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok
utgivningsår 2001
utgåvenr 1
bakgrund Svensk Forms Opinionsnämnds -- Ordbok har tillkommit på begäran för att underlätta för dem som för första gången närmar sig brukskonstområdet utifrån upphovsrättsligt perspektiv. [...] Behovet av upphovsrättsliga och ekonomiska definitioner är stora och aktörerna inom området är delvis nya och många fler. Ordlistan i boken består av juridiska och konstvetenskapliga begrepp, som rör alster av brukskonst. […] Listan gör dock inte anspråk på att vara heltäckande på något av dessa områden. [...] Vid arbetet med ordlistan har ett flertal av de på marknaden föreliggande ordböckerna och uppslagsverken tjänat till vägledning och inspiration. Avsikten har varit att skapa den lista som efterlysts på brukskonstområdet av formgivare och ombud och att undvika att tränga in på annans område. [ur förordet]
antal termposter 1030
 
utgivare
organisation Svensk Forms Opinionsnämnd
författare Torsten Halén & Rune Monö