Ikon för Rikstermbanken

konvention

svensk term: konvention
definition:

internationellt avtal eller traktat, som medlemsländer förbundit sig att efterleva

anmärkning:

De främsta immaterialrättskonventionerna är Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (1883) och Bernkonventionen (1886) för upphovsrätt, vilka administreras och förvaltas av WIPO (the World Intellectual Property Organization), ett av FN:s fackorgan i Genève.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001