Ikon för Rikstermbanken

brukskonst

svensk term: brukskonst
förklaring:

En inom upphovsrätten använd term för nyttoföremål, som upphovsrättsligt kan skyddas under gruppen konstnärliga verk och oftast utgör resultat av hemslöjd, hantverk, konsthantverk, konstindustri eller industriell design för unika exemplar eller tillverkning i större eller mindre serier.

Observera den speciella användningen av konstbegreppet.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001