Ikon för Rikstermbanken

nyttoting

svenska termer: nyttoting
nyttoföremål
definition:

föremål, avsett att brukas

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001