Ikon för Rikstermbanken

industriell design

svenska termer: industriell design
industridesign
industriell formgivning
förklaring:

Industriell design innebär att anpassa till människa och miljö sådana nyttoting, som är avsedda att tillverkas i serie. I detta designarbete tillämpas estetiska, semantiska, praktiska, produktions- och marknadsföringsmässiga samt ekonomiska kriterier.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001