Ikon för Rikstermbanken

riskbedömning

svensk term: riskbedömning
definition:

övergripande process som innefattar riskanalys och en riskvärdering (Källa: ISO/IEC Guide 51:1999, definition 3.12) 

se även:
engelsk term: risk assessment
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11