Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter
dokumentnummer SS-EN 80001-1
utgivningsår 2011
utgåvenr Utgåva 1
ställe 2 Termer och definitioner, s. 7–11
sekretariatskommentar Engelsk titel: Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices -- Part 1: Roles, responsibilities and activities
antal termposter 32
 
utgivare
organisation SEK Svensk Elstandard, TK 62