Ikon för Rikstermbanken

process

svensk term: process
definition:

grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (Källa: ISO 14971:2007, definition 2.13) 

anmärkning:

Termen ”aktiviteter” täcker resursanvändning.

engelsk term: process
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11