Ikon för Rikstermbanken

riskanalys

svensk term: riskanalys
definition:

systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera faror och bedöma risk (Källa: ISO 14971:2007, definition 2.17) 

se även:
engelsk term: risk analysis
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11