Ikon för Rikstermbanken

risk

svensk term: risk
definition:

kombination av sannolikheten för förekomst av skada och svårighetsgraden hos denna skada (Källa: ISO 14971:2007, definition 2.16) 

se även:
engelsk term: risk
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11