Ikon för Rikstermbanken

WTO

svenska termer: WTO
Världshandelsorganisationen
förklaring:

Organisation bildad 1995 med uppgift att administrera och övervaka olika internationella avtal om världshandeln och handelspolitiken. Sverige har varit medlem sedan starten. WTO:s avtalssystem vilar på tre pelare: varuhandel (GATT med vidhängande avtal), tjänstehandel (GATS) och immaterialrätt (TRIPS).

se även:
engelska termer: World Trade Organization
WTO
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista