Ikon för Rikstermbanken

GATT

svensk term: GATT
förklaring:

Internationellt handelsavtal som slöts 1947. I praktiken kom GATT att bli en internationell organisation inom vars ram flera viktiga steg mot ökad global frihandel togs. Sverige skrev på avtalet 1950 och GATT:s sekretariat ersattes 1995 av den nybildade Världshandelsorganisationen WTO.

se även:

WTO

engelska termer: General Agreement on Tariffs and Trade
GATT
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista